30 de septiembre de 2015

EXPOSICIÓN TEMPORAL
De Punta Balea a Cabo Morás

A caza moderna da balea en GaliciaCon esta exposición propoñémonos recuperar un capítulo esquecido da nosa historia, como é o feito de que en Galicia desenvolveuse unha próspera industria en torno á caza da balea, e que foi o último reduto desta actividade na Península Ibérica.


 O percorrido da exposición lévanos dende a época histórica da caza con arpón de man ata as factorías do século XX, coa empresa Massó Hermanos como unha das protagonistas. O tema principal do noso discurso expositivo céntrase nesta última etapa, exclusivamente galega, que se pecha coa prohibición en 1985 e se caracteriza polas melloras tecnolóxicas, as novas formas de explotación e a influencia do movemento ecoloxista.Ao contrario que noutras potencias baleeiras como Noruega, os Azores, Gran Bretaña e Estados Unidos, o noso patrimonio baleeiro está a piques de desaparecer. Dar a coñecer as testemuñas que conserva o Museo Massó e pór en valor as ruínas da factoría baleeira de Punta Balea en Cangas do Morrazo (Pontevedra), constitúen a última oportunidade que temos para rescatalo do esquecemento.


De Punta Balea a Cabo Morás

La caza moderna de la ballena en GaliciaCon esta exposición nos proponemos recuperar un capítulo olvidado de nuestra historia, como es el hecho de que en Galicia se desarrolló una próspera industria en torno a la caza de la ballena y que  fue el último reducto de esta actividad en la Península Ibérica.


El recorrido de la exposición nos lleva desde la época histórica de la caza con arpón de mano hasta las factorías del siglo XX, con la empresa Massó Hermanos como una de las protagonistas. El tema principal de nuestro discurso expositivo se centra en esta última etapa, exclusivamente gallega, que se cierra con la prohibición en 1985 y se caracteriza por las mejoras tecnológicas, las nuevas formas de explotación y la influencia del movimiento ecologista.
Al contrario que en otras potencias balleneras como Noruega, las Azores, Gran Bretaña y Estados Unidos, nuestro patrimonio ballenero está a punto de desaparecer. Dar a conocer los testimonios que conserva el Museo Massó y poner en valor las ruinas de la factoría ballenera de Punta Balea en Cangas do Morrazo (Pontevedra), constituyen la última oportunidad que tenemos para rescatarlo del olvido.
17 de septiembre de 2015

PRESENTACION DO LIBRO NAMOREIME EN ONS


15 de septiembre de 2015

OBRADOIROS PARA CENTROS DE ENSINO E ASOCIACIÓNSNo Museo Massó continuamos co programa de obradoiros para escolares. As datas adaptaranse a dispoñibilidade dos solicitantes. Terán entre unha hora e hora e media de duración.
A inscrición deberá realizarse chamando ao teléfono 986 321 838 onde serán atendidos entre as 10:00 e as 20:00 h. de luns a venres, ou a través do correo museo.masso@xunta.es, enviando un nome e un teléfono de contacto.

LISTADO DE OBRADOIROS

Cousas da praia (Dirixido a nen@s de 3 a 6 anos)
Mediante este xogo pretendemos que os máis cativos teñan unha visión diferente da praia e aprendan a respectala como un espazo natural.
Mediante o xogo e a música ensinaremos aos participantes de que está formada a area da praia, porque sube e baixa a marea, os tipos de plantas que viven nas dunas, etc.
Cuns puñados de area, un panel con obxectos que podemos atopar na praia, cunchas e cancións, os participantes coñecerán de que está formada a area, que obxectos pertencen á praia e cales non deben estar alí e que traballos se desenvolvían na praia antigamente.

Mar á vista   (Para nen@s de 3 a 5 anos)
Xogo de recoñecemento de obxectos representados nunha das pinturas de Urbano Lugrís. Os nenos deberán ir descubrindo cal é o obxecto presentado e cal é a súa representación na pintura.

Sentir o museo (Para nen@s de 3 a 5 anos)
Este obradoiro pretende ser unha viaxe sensorial para experimentar o museo a través do oído, do tacto, do olfacto, do gusto e da vista. Os nen@s descubrirán os obxectos do museo e a súa historia para logo escoitar, tocar, cheirar e saborear cos ollos pechados e identificar o que viron ao longo da visita.

En busca do tesouro  (Para nen@s de 5 a 9 anos)
A partir dun mapa e algunhas pistas orientativas, os participantes terán que encontrar as diferentes partes dun quebracabezas, coma si dun tesouro se tratara. A ruta do mapa centrarase na primeira volta ao mundo e os motivos comerciais que a impulsaron.

Mensaxe nunha botella (Dirixido a nen@s de  6 a 12 anos)
Nesta actividade lúdico- cultural as mensaxes dentro das botellas agochadas polas salas do museo revelarán aos participantes a importancia que teñen os océanos para o noso planeta, tanto para a diversidade das especies como pola súa influencia no clima. Mediante un xogo deberán completar unhas tarxetas que aportarán as pistas necesarias para atopar as mensaxes. Finalmente cada participante escribirá unha mensaxe cun bo desexo para os océanos e todas as mensaxes se meterán nunha botella común.

Sardiñas para unha lata (Dirixido a nen@s de  4 a 10 anos)
Este obradoiro fai un percorrido por todo o proceso da conserva da sardiña, dende a vida no mar e as diferentes artes de pesca para capturalas, ata os distintos métodos de conserva. Farase un repaso para coñecer a orixe da industria conserveira e particularmente a da Fábrica Massó. 

O que o mar non quere  (Para nen@s de 5 a 14 anos)
O mar converteuse nun gran vertedoiro de lixo onde se mesturan toda clase de residuos, a maioría plásticos. Paseando pola praia podemos encontrarnos numerosos obxectos que forman parte deses residuos e que deberían seguir o proceso de reciclaxe. Neste obradoiro os participantes traerán algún destes obxectos encontrados para falar sobre os problemas que están a causar no ecosistema e as posibles solucións ao problema do lixo. Finalmente reutilizaremos os materiais construíndo un gran monstro mariño.

A balea (Para nen@s de 6 a 8 anos)
A partir dunha introdución sobre as características principais das baleas e as diferentes ameazas ás que se ven sometidas, os participantes realizarán dous pequenos murais mediante a técnica do collage. Unha das imaxes estará baseada na caza das baleas e os diferentes perigos que corren e a outra representará a importancia de conservar a especie como parte dun ecosistema. O collage realizarase recortando imaxes e palabras de revistas, periódicos, etc…

Seguir o rumbo. A agulla de marear (Para nen@s de máis de 9 anos)
Este obradoiro ten como obxectivo facer comprender as propiedades magnéticas da Terra e familiarizar aos escolares co manexo deste instrumento e a súa utilidade na navegación.
 
O mapa do mariñeiro. A carta náutica (Para nen@s de máis de 9 anos)
Os alumnos poderán familiarizarse coa interpretación e manexo das cartas náuticas, aprender a utilizar as unidades de medidas náuticas e as escalas e situar os puntos de referencia da costa e os faros de Bueu no mapa.

 Ex-libris (Para persoas de máis de 12 anos)
O obradoiro consiste na realización de pequenos ex-libris (selos ou estampas) para personalizar os libros dos/as participantes. Aprenderán a técnica do gravado sobre goma e a fabricación de tampóns. Os participantes, logo de coñecer o  ex libris que Antonio Massó deseñou para a biblioteca do Museo, elaborarán e estamparán o seu propio selo.

Atando Cabos. Nós mariñeiros (Dirixido a persoas maiores de 7 anos e menores  acompañados)
Obradoiro práctico de aprendizaxe de 5 nós mariñeiros básicos: Cote, As de Guía, Chan, Oito  e Ballestrinque. Explicarase a súa orixe e aplicación e, tamén, montarase un pequeno cadro de nós.

 Atrapados na rede (para nen@os de 8 a 12 anos)
Obradoiro práctico para coñecer as técnicas de confección das redes de pesca e coñecer os distintos tipos de artes. O obradoiro será impartido pola redeira en activo Consuelo Martínez polo que as datas dependerán da súa dispoñibilidade.
  
O sal do mar (para nen@os de 9 a 16 anos)
Este taller pretende facer comprender o papel fundamental do sal na conservación dos alimentos e a importancia da súa  comercialización ao longo da historia, chegando a alcanzar grandes repercusións económicas e políticas. Prestarase maior atención ao uso do sal en Galicia para a conservación do peixe, sendo a salga  un método empregado durante moitos séculos antes de que existiran as conservas enlatadas e os conxeladores.

Orientarse no mar (para nen@os de 9 a 16 anos)
Antigamente para coñecer o mundo había que navegar. As primeiras expedicións marítimas non tiñan os medios actuais para aventurarse nos mares descoñecidos; era preciso ter coñecementos de astronomía e matemáticas para poder facer os cálculos que levaran a embarcación a bo porto. Moitos dos instrumentos empregados entón están hoxe en desuso. Con este obradoiro os participantes poderán entender un pouco máis como se utilizaba o astrolabio e o sextante para facer as medicións co horizonte.


20 de agosto de 2015

Mar á vista